top of page
חיפוש ואנליזת מידע באמצעות כלי AI - זום (3).png
 
כלי בינה מלאכותית לצורכי חיפוש ואנליזת מידע

הצ'אט GPT וכלי בינה מלאכותית נוספים כובשים את חיינו בסערה ומהפכת ה-AI משפיעה על תהליכי החיפוש ואנליזת המידע. הסדנה תסקור כלים שימושים מבוססי בינה מלאכותית ותלמד כיצד ניתן באמצעותם לשפר את תהליכי חיפוש המידע.
 

תכני הסדנה:

היכרות עם הפלטפורמות המובילות - Chat GPT, BARD, New BING
היכרות עם כלים יעודיים לסקירת ספרות Elicit & Perplexity

הטמעת כלי AI בתהליכי חיפוש מידע לצרכי איתור מונחים, מומחים ומקורות, סקירות ספרות, מחקר כמותי ועוד

בניית 'Prompts' - ניסוח שאילתות מנצחות
שימוש ב-Plugins

הפקת דוחות מידע באמצעות כלי AI
האם ה-AI תמיד צודק? תיקוף מידע מבוסס AI

למי מיועדת הסדנה?

הסדנה מיועדת לכל העוסקים בחיפוש מידע ברשת המעוניינים לשדרג את יכולותיהם באמצעות שימוש בכלי AI מתקדמים.

הסדנה תתקיים באמצעות ZOOM ותשלב תרגול מעשי. על מנת לקחת חלק פעיל בסדנה נדרשים מחשב, מיקרופון ומצלמה. 

עלות

40$ (כ-145 ש"ח, הסכום כולל מע"מ)
(התשלום מבוצע באמצעות אפליקציית PayPal)

bottom of page