top of page

חיפוש פטנטים באמצעות כלי AI

כלי בינה מלאכותית לצורכי חיפוש ואנליזת מידע הצ'אט GPT וכלי בינה מלאכותית נוספים כובשים את חיינו בסערה ומהפכת ה-AI משפיעה על תהליכי החיפוש ואנליזת המידע. הסדנה תסקור כלים שימושים מבוססי בינה מלאכותית ותלמד כיצד ניתן באמצעותם לשפר את תהליכי חיפוש המידע.

תכני הסדנה

  • היכרות עם הפלטפורמות המובילות - Chat GPT, BARD, New BING

  • היכרות עם כלים יעודיים לסקירת ספרות Elicit & Perplexity

  • הטמעת כלי AI בתהליכי חיפוש מידע לצרכי איתור מונחים, מומחים ומקורות, סקירות ספרות, מחקר כמותי ועוד

  • בניית 'Prompts' - ניסוח שאילתות מנצחות

  • שימוש ב-Plugins

  • הפקת דוחות מידע באמצעות כלי AI

  • האם ה-AI תמיד צודק? תיקוף מידע מבוסס AI

עלות הסדנה

40$ (כ-145 ש"ח, הסכום כולל מע"מ)(התשלום מבוצע באמצעות אפליקציית PayPal)

אודות הסדנה

הסדנה מיועדת לכל העוסקים בחיפוש מידע ברשת המעוניינים לשדרג את יכולותיהם באמצעות שימוש בכלי AI מתקדמים.

הסדנה תתקיים באמצעות ZOOM ותשלב תרגול מעשי. על מנת לקחת חלק פעיל בסדנה נדרשים מחשב, מיקרופון ומצלמה.

bottom of page