top of page

יצוג מאגרי מידע

יצוג מאגרי מידע בישראל

חיפושית מייצגת בישראל את חברת Minesoft המפתחת ומשווקת כלים מתקדמים לחיפוש פטנטים ולניתוח מידע פטנטי לרבות מאגרי הפטנטים המובילים PatBase ו-Origin ואת חברת RepritDesk  המתמחה בשרות הזמנת מאמרים.

תמיכה וליווי משתמשים

חיפושית מספקת תמיכה מקצועית בלקוחות ומשתמשי מאגרי המידע המיוצגים על ידה בישראל. במסגרת זו מספקת חיפושית שרותי ליווי והטמעה, הדרכות וסיוע בשימוש מעשי במאגרים לצורך מימוש הפוטנציאל הגלום בכלי המאגרים לטובת צרכי הארגון.
bottom of page