top of page
חיפוש מידע
 
שרות חיפוש המידע מבוצע על פי דרישה, מותאם לצרכי הלקוח ומבוצע במגוון רחב של תחומים עסקיים ומדעיים.
 

מידע עסקי

  • מידע על חברות - סקירת מתחרים,  בניית פרופילי חברות, פעילות עסקית, קניין רוחני

  • מידע על שווקים / תעשיות - מיפוי ומבנה השוק העסקי, מגמות, תחזיות ורקע במגזרי תעשיה שונים

  • מידע על מדינות - תקנות ממשלתיות, מידע לגבי נתוני מסחר, נתונים דמוגרפיים וכלכליים

  • מידע על מוצרים - מפרטים, מכירות, נתח שוק 

 

מידע מדעי

 

צרו קשר לפרטים נוספים

 

כלי חיפוש וכלי עזר לחיפוש
 
קישור לכלי חיפוש וכלי עזר לחיפוש לשימוש עצמי. הכלים מאורגנים על פי נושאים ותחומי עניין.

 

bottom of page