top of page
ידיעונים תקופתיים - Newsletter

 

מידע עדכני ושוטף בנוגע לתחום העסקי בו פועלות חברות מהווה כלי חיוני לניהול וקבלת החלטות מושכלות.

חיפושית שרותי מידע מספקת שרות ידיעונים לגופים וחברות המעוניינים להישאר מעודכנים.

 

המידע אותו מכיל הידיעון התקופתי אודות פעילות המתחרים, טכנולוגיות חדשות ומגמות השוק נאסף באופן שיטתי, על סמך פרופילי מידע המוגדרים על פי צרכי החברה. כל ידיעה בידיעון מלווה בתקציר המתמצת את מהות הידיעה וקישור למקור הידיעה.

 

תכולת העדכון השוטף

  • חדשות בתחום הסביבה העסקית בה פועלת החברה

  • עדכונים ומידע לגבי פרויקטים ופעילות בעולם

  • מעקב אחר פעילות מתחרים

  • מידע על שווקים בין לאומיים

  • מידע מדעי

  • סקירת פרסומי פטנטים חדשים בתחום

 

מגוון מקורות המידע אשר מהם נאסף החומר

  • ידיעות חדשותיות שמקורן העיתונות היומית העולמית

  • ידיעות ומאמרים שמקורם בעיתונות המקצועית

  • הודעות לעיתונות של חברות

  • מידע מכנסים ותערוכות

 

צרו קשר לפרטים נוספים

 

bottom of page