top of page
חידושים במאגר הפטנטים PatBase - אוקטובר 2016

כיסוי המדגמים הישראליים - הוספת פרסומי המדגמים הישראליים לתוך המאגר

 • תוספת כיסוי ייחודית של מעל 24,000 מדגמים שנרשמו בישראל

 • זיהוי מדגם ישראלי על פי Kine Code S1

 • הגבלת תוצאות החיפוש למדגמים ישראליים בלבד: על ידי השימוש בטופס ה-Search והזנת ILS1 בשדה ה-Kine Code

 • הגבלת תוצאות החיפוש למדגמים בלבד (לאו דווקא ישראליים) על ידי השימוש בפקודה Design=Yes ב-Command Line

איתור פרסומים שאינם פטנטיים - Non Patent Literature Search

 • איתור פרסומים ומאמרים ממגוון רחב מאוד של מקורות מידע אקדמיים בתחומים מדעיים, טכנולוגיים והנדסיים

 • אפשרויות חיפוש מתקדמות

 • אפשרות יצוא הסקירה הספרותית לקובץ אקסל - כולל קישורים לתקצירי המאמרים / טקסט מלא במידה וזמין

 • הגעה לטופס החיפוש (Non Literature Search) תחת תפריט ה-Search

חיפוש סמנטי - Semantic Search

 • כלי חדש המחליף את ה-Similar Search ומאפשר איתור של פרסומי פטנטים ובקשות פטנטים מתוך פסקת טקסט המתארת את נושא החיפוש.

 • הכלי מזהה קונספטי חיפוש אפשריים מתוך הטקסט המוזן ומאפשר בחירה של הקונספטים הרלוונטים ביותר

 • יכולת מיקוד התוצאות על פי תחומים טכנולוגיים רלוונטיים

 • הגעה לטופס החיפוש (Semantic Search) תחת תפריט ה-Search

השוואת טקסטים בין חברי משפחה - Side By Side

 • אפשרות זיהוי פערים והבדלים בין בקשות פטנטים לפטנטים שהתקבלו ובין חברי המשפחה בטריטוריות השונות באמצעות תצוגת Side By Side 

 • הטקסטים מוצגים זה לצד זה, כאשר ההבדלים ביניהם מודגשים

 • ביצוע ההשוואה באמצעות הצגת ה-Full Text ובחירת Compare

 • בחירת תצוגת ההשוואה: Side By Side / Combined

קישור ישיר לכל מסמכי ה-File Wrapper של הפרסומים האמריקאים ב-USPTO

 • הגעה לתצוגת מסמכי ה-Registry באמצעות אייקון ה-R המוצג לצד בן המשפחה הרצוי

 • בחירת File History

 • אפשרות לביצוע Download לכל המסמכים בו זמנית

PatBase enhancements October 2016. For more information please click here

bottom of page