top of page
 
מידע פטנטי בשירות האקדמיה
קורס בחיפוש פטנטים להכשרת ספרנים באקדמיה
חמישה מפגשים - 40 שעות
מאי-יוני 2016
 

 

 

 

קורס ייחודי להכשרת ספרנים באקדמיה בחיפוש מתקדם של מידע פטנטי.

הקורס מעניק למשתתפיו את הרקע התיאורטי הדרוש להבנת עולם הפטנטים ומספק להם את הכלים המעשיים הנדרשים לביצוע חיפוש פטנטים מקצועי ומקיף, כמו גם את היכולת לבניית סל שירותים חדש למשתמשי הספרייה בתחום חיפושי הפטנטים. 

 

בתוכנית:

 

מבוא לקניין רוחני ומבוא לחיפוש פטנטים

שיטות מתקדמות לחיפוש פטנטים - סיווגים וציטוטים

מקורות מידע פטנטיים חופשיים ומסחריים

סדנאות חיפוש מעשיות

Patent Landscape Analysis - פטנטים כמקור מידע עסקי

אנליזת פטנטים

 

הקורס מתקיים במכון מופ"ת בת"א, בכיתת מחשבים בה לכל משתתף מחשב אישי להתנסות ותרגול החומר הנלמד.

 

לתוכנית מפורטת, עלויות והרשמה

 

 

bottom of page