top of page
חיפושית


חיפושית מספקת שירותי יעוץ מידע מדעי, טכנולוגי ופטנטי למנהלים וארגונים, שירותי מידענות, שירותי חיפוש מידע, חיפוש פטנטים, מידע עסקי, מחקרי שוק, שירותי הדרכת חיפוש מידע מתקדם לגופי מחקר ופיתוח אקדמיים ועסקיים מענפי התעשייה השונים, וייעוץ בתחומי הקמת מרכזי מידע ורכישת מאגרי מידע מקצועיים בהתאם לצרכי הארגון.
 

אנו מייצגים בישראל את מאגר הפטנטים PATBASE המכסה מעל 110 רשויות פטנטים ברחבי העולם. צרו איתנו קשר לפרטים נוספים וסיסמת התנסות.

כמו כן, אנו מייצגים בישראל את חברת Reprints Desk המספקת שירות הזמנת מאמרים בטקסט מלא לארגונים ולחברות.

קורסים, סדנאות, הרצאות
חיפוש ואנליזת מידע באמצעות כלי AI
שימוש מושכל בכלי בינה מלאכותית לצורכי חיפוש מידע
יום ה', 15/06/2023, 09:00-11:45

סדנה המיועדת לעוסקים בחיפוש מידע ברשת המעוניינים לשדרג את יכולותיהם באמצעות שימוש בכלי AI מתקדמים.

להרשמה ולפרטים נוספים (ההרשמה למועד זה הסתיימה!)

חיפוש ואנליזת מידע באמצעות כלי AI
שימוש מושכל בכלי בינה מלאכותית לצורכי חיפוש מידע
יום ג', 13/06/2023, 09:00-11:30

סדנה המיועדת לעוסקים בחיפוש מידע ברשת המעוניינים לשדרג את יכולותיהם באמצעות שימוש בכלי AI מתקדמים.

להרשמה ולפרטים נוספים (ההרשמה למועד זה הסתיימה!)

חיפוש ואנליזת מידע באמצעות כלי AI
שימוש מושכל בכלי בינה מלאכותית לצורכי חיפוש מידע
יום ד', 07/06/2023, 17:00-19:30

סדנה המיועדת לעוסקים בחיפוש מידע ברשת המעוניינים לשדרג את יכולותיהם באמצעות שימוש בכלי AI מתקדמים.

להרשמה ולפרטים נוספים (ההרשמה למועד זה הסתיימה!)

קורס מידענות ומודיעין עסקי - הטכניון, לימודי חוץ

קורס שנתי ללימודי מידענות, 25 מפגשים, טכניון תל אביב - מתחם שרונה

פרטים נוספים אודות המחזור הבא יפורסמו בהמשך

bottom of page